• Minipřípravka

  Kategorie pro hráče od 4 let. Pracujeme především na všeobecném rozvoji. STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Přípravka

  2020/2021 Liga Vysočiny přípravek - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Elévové

  2020/2021 Liga Vysočiny elévů - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Mladší žáci

  2020/2021 Přebor Vysočiny mladších žáků - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Starší žáci

  2020/2021 Liga Vysočiny starších žáků - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Dorostenci

  2020/2021 2. Liga dorostenců - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Muži

  2020/2021 Liga Vysočiny mužů - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

Valná hromada klubu a program

3 May

posted by

Categories: Junioři, Muži, Rodiče, Trenéři

Comments: 0

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SK JUVENIS PŘIBYSLAV, z.s.

Česká 34, 582 22 Přibyslav – IČ 26545331

SK JUVENIS PŘIBYSLAV si vás dovoluje pozvat na výroční a volební zasedání valné hromady klubu.

Kdy: v pátek 14. 5. 2020 v 18 hod // případně mimořádná VH v 18:30 hod

Kde: zasedací místnost v přízemí budovy městského úřadu v Přibyslavi (Bechyňovo nám. 1)

Navrhovaný program VH:

 • Prezence
 • Úvod
 • Ustanovení pracovního předsednictva a volební komise
 • Manager klubu – nastavení fungovaní
 • Personální stav SK JUVENIS PŘIBYSLAV + rozdělení povinností
 • Volba nového předsedy – jednatele a místopředsedy
 • Volba členů VV
 • Budoucí fungování
 • Zpráva volební komise
 • Závěr

Valná hromada je složena ze všech členů SK starších 18ti let. Za mladší 18ti let může hlasovat zákonný zástupce, za každého člena jeden zákonný zástupce. Každý člen nebo zákonný zástupce má pouze jeden hlas.

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

Účast na VH se bude řídit dle aktuálních protiepidemických opatření. Aktuálně je nutné pro účast na VH mít negativní test na COVID19 (PCR ne starší než 5 dnů, ATG ne starší než 72 hod). Toto opatření se netýká těch, kteří předloží potvrzení, že prodělali nemoc COVID19 v posledních 90 dnech nebo uplynulo 14 dní od druhé dávky vakcíny. Povinností bude nasazený respirátor min FFP2. Tyto podmínky mohou být aktualizovány dle vývoje situace.

Z důvodu vysoké závažnosti projednávaných bodů je účast všech členů klubu nebo zákonných zástupců s hlasovacím právem velmi důležitá.

VH 2021 – pozvánka a prg.PDF

 

Napsat komentář

HRAJ FLORBAL S ÚSMĚVEM