• Minipřípravka

  Kategorie pro hráče od 4 let. Pracujeme především na všeobecném rozvoji. STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Přípravka

  2020/2021 Liga Vysočiny přípravek - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Elévové

  2020/2021 Liga Vysočiny elévů - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Mladší žáci

  2020/2021 Přebor Vysočiny mladších žáků - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Starší žáci

  2020/2021 Liga Vysočiny starších žáků - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Dorostenci

  2020/2021 2. Liga dorostenců - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Muži

  2020/2021 Liga Vysočiny mužů - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

Pozvánka na VH a program jednání

SK JUVENIS PŘIBYSLAV si vás dovoluje pozvat na výroční a volební zasedání valné hromady klubu.

Kdy: v pátek 21. 2. 2020 v 18 hod

Kde: zasedací místnost v přízemí budovy městského úřadu v Přibyslavi (Bechyňovo nám. 1)

Navrhovaný program VH:

 • Prezence
 • Úvod
 • Ustanovení pracovního předsednictva a volební komise
 • Personální stav SK JUVENIS PŘIBYSLAV
 • Budoucí fungování SK JUVENIS PŘIBYSLAV
 • Způsoby financování a odměnování
 • Volba členů VV
 • Volba předsedy – jednatele
 • Zpráva volební komise
 • Závěr

Valná hromada je složena ze všech členů SK starších 18ti let. Za mladší 18ti let může hlasovat zákonný zástupce, za každého člena jeden zákonný zástupce, každý člen nebo zákonný zástupce má pouze jeden hlas.

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

Z důvodu vysoké závažnosti projednávaných bodů je účast všech členů klubu nebo zákonných zástupců s hlasovacím právem velmi důležitá.

 

Napsat komentář