• Minipřípravka

  Kategorie pro hráče od 4 let. Pracujeme především na všeobecném rozvoji. STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Přípravka

  2020/2021 Liga Vysočiny přípravek - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Elévové

  2020/2021 Liga Vysočiny elévů - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Mladší žáci

  2020/2021 Přebor Vysočiny mladších žáků - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Starší žáci

  2020/2021 Liga Vysočiny starších žáků - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Dorostenci

  2020/2021 2. Liga dorostenců - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Muži

  2020/2021 Liga Vysočiny mužů - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

Oznámení o konání valné hromady SK JUVENIS PŘIBYSLAV

19 Apr

posted by

Categories: Junioři, Muži, Rodiče, Trenéři

Comments: 0

SK JUVENIS PŘIBYSLAV si dovoluje pozvat všechny členy klubu nebo jejich zakonné zástupce na valnou hromadu, která se bude konat v pátek 14. 5. 2021 od 18 hodin v zasedací místnosti v přízemí městského úřadu (Bechyňovo nám. 1, Přibyslav).

Vzhledem k závažnosti projednáváných bodů s ohledem na budoucí fungování klubu je přítomnost všech delegátů velmi důležitá. Více…

Valná hromada je složena ze všech členů SK starších 18ti let. Za mladší 18ti let může hlasovat zákonný zástupce, za každého člena jeden zákonný zástupce, každý člen nebo zákonný zástupce má pouze jeden hlas. (dle klubových stanov)

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. (dle klubových stanov)

Hlavní body programu:

 • budoucí fungování klubu i jednotlivých kategorií
 • volba předsedy a místopředsedy klubu

Podrobný program bude zveřejněn nejpozději 15 dní před konáním valné hromady.

Přesné podmínky pro účast na VH budou stanoveny až na základě aktuálních protiepidemických opatření. O všem vás budeme co nejdříve informovat.

Napsat komentář

HRAJ FLORBAL S ÚSMĚVEM