• Minipřípravka

  Kategorie pro hráče od 4 let. Pracujeme především na všeobecném rozvoji. STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Přípravka

  2020/2021 Liga Vysočiny přípravek - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Elévové

  2020/2021 Liga Vysočiny elévů - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Mladší žáci

  2020/2021 Přebor Vysočiny mladších žáků - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Starší žáci

  2020/2021 Liga Vysočiny starších žáků - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Dorostenci

  2020/2021 2. Liga dorostenců - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Muži

  2020/2021 Liga Vysočiny mužů - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

Příspěvky a způsoby platby

Každý aktivní člen SK JUVENIS PŘIBYSLAV musí zaplatit členské příspevky. To lze učinit hotově nebo převodem na účet, volba je na vás.

Ten kdo nemá zaplaceny členské příspěvky, není aktivním členem klubu, tudíž se na něho nevztahuje klubové pojištění na úraz nebo odpovědnosti. Pokud tato situace nebude aktivně řešena ze strany člena či jeho zástupců, bude s tímto členem ukončena spolupráce.

Stejně budeme postupovat, pokud člen nebo jeho zástupce nedodá veškeré požadované dokumenty (přihlášky, zdravotní prohlídky, …) a nebude plnit požadavky klubu.

 • Číslo účtu : 121 124 5379 / 0800
 • Variabilní symbol : viz tabulka níže / pokud nemáte v.s., tak do poznámky uvěďte jméno a příjmení hráče
 • Příspěvky minipřípravka: 1.000,- Kč
 • Příspěvky přípravka – starší žáci: 2.000,- Kč
 • Příspěvky dorostenci: 3.000,- Kč
 • Příspěvky junioři: 4.000,- Kč včetně hráčské licence
 • Příspěvky muži: 5.000,- Kč včetně hráčské licence (+ 1.000,- vratná záloha na brigády)
 • Příspěvky nehrající trenéři nebo funkcionáři: 100,- Kč
 • Slevy pro aktivní trenéry či činovníky klubu: hrající trenér nebo funkcionář -50%; pokud rodič hráče pracuje jako aktivní trenér nebo funkcionář (po celou sezónu) pak -50% příspěvků za vlastní děti
 • Sleva pro více rodinných příslušníků: postupuje se dle věku od nejstaršího k nejmladšímu – nejstarší hráč 100%, každý další -25% z jeho příspěvků
 • Výše uvedené slevy nelze kombinovat. Výše příspěvků je určena věkem hráče, nikoli kategorií.
 • Slevy: za sjednaný a vyplacený sponzorský dar ve výši 5.000,- po odečtení případných nákladů s tím spojených -50%; za sponzorský dar 10.000,- po odečtení všech nákladů s tím spojených příspěvěk pouze 100,- (vždy musí být příspěvek prokazující aktivní členství).
 • Splatnost příspěvků: do 30.9.
 • příspěvky lze hradit již od 1.7. a je možno využít i více splátek (2-3; splatnost příspěvků do 30.9. zůstává)
 • Pokud požadujete potvrzení o zaplacení příspěvků pro zdravotní pojišťovny, požádejte v naší aplikaci nebo tuto skutečnost oznamte trenérům.
 •  Při platbě hotově předat peníze odpovědnému vedoucímu kategorie.
 • Platbu za více členů rodiny, lze provést pod jedním variabilním symbolem (jedna hromadná platba).
 • Pokud ještě není přidělen variabilní symbol a chcete provést bezhotovostní platbu, musí být v poznámce pro příjmce uvedeno celé jméno za koho je platba provedena.


PŘEHLED VAR.SYMBOLŮ A PLNĚNÍ POVINNOSTÍ:

Legenda:

— ….. nesplněná položka
xxx ….. není vyžadováno

top

Comments are closed.

HRAJ FLORBAL S ÚSMĚVEM