• Minipřípravka

  Kategorie pro hráče od 4 let. Pracujeme především na všeobecném rozvoji. STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Přípravka

  2020/2021 Liga Vysočiny přípravek - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Elévové

  2020/2021 Liga Vysočiny elévů - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Mladší žáci

  2020/2021 Přebor Vysočiny mladších žáků - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Starší žáci

  2020/2021 Liga Vysočiny starších žáků - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Dorostenci

  2020/2021 2. Liga dorostenců - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

 • Muži

  2020/2021 Liga Vysočiny mužů - STÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE !!!

Fungování klubu v době pandemie – vyjádření vedení

Současná situace a zvláště ta ve sportu nedělá radost žádnému příznivci zdravého pohybu. Již druhou sezónu narušují opatření proti šíření viru SARS-CoV-2 (COVID19), ale ne vše ustalo – stále musí probíhat organizační činnost.

I když to vypadá, že se nic neděje a možná ještě nějaký čas dít nebude, my musíme myslet na budoucnost v růžové i tmavší podobě a spousta věcí ve fungování klubu musí běžet i bez tréninků a zápasů…

Na 21. 2. 2020 byla svolána valná hromada klubu (nejvyšší orgán klubu), která měla na programu několik zásadních bodů ovlivňující budoucnost klubu. Ačkoliv se na vážnost projednávaných bodů upozorňovalo dlouho předem, účast nebyla vysoká. Mezi projednávané body patřilo organizační fungování klubu – předchozí nastavení neumožňovalo dlouhodobé přežití. A financování klubu – byl očekáván výraznější nárůst nákladů. V reakci na tyto informace, valná hromada schválila nový formát členských příspěvků a další úpravy v činnosti klubu, jelikož předchozí systém byl již neudržitelný. Bez těchto změn by došlo k brzkému zániku a to nikdo z nás nepovažoval za dobrý výsledek.

Roční náklady klubu v posledních letech pohybuji okolo 500-600 tis. Kč, ale členské příspěvky tvoří pouze cca 35-40% z rozpočtu klubu. Z toho vyplývá, že více jak polovinu peněz musíme sehnat z jiných zdrojů – především z dotací. Využívání dotačních programů je spojené s nemalým úsilím, se spoustou administrativní práce a také naplňováním mnoha požadavků. Ale ani naplnění toho všeho není garancí zisku podpory. Přesto se snažíme držet členské příspěvky na nejnižší možné úrovni, tak abychom mohli florbal nabídnout co nejširší veřejnosti. Bohužel nic není zadarmo, ani florbal ne. Pro snížení finanční zátěže máme stanoven systém slev a způsobů jak snížit členské příspěvky. Tyto možnosti jsou popsány v rubrice Členské příspěvky na našem webu. Většina zdravotních pojišťoven také nabízí možnost proplacení části peněz investovaných do sportu. K tomu budete třeba potvrzení o zaplacení, které vám rádi vystavíme, stačí požádat cestou trenérů nebo managera kubu, ale nejjednodušší a nejrychlejší způsob je v naší mobilní aplikaci.

Část minulé sezóny 2019/2020 musela být zrušena, protože platná florbalová legislativa a nastavená opatření neumožňovala dohrání soutěží po 30. dubnu. Avšak většina nákladů na soutěže – startovné, licence, soupisky, pořádání turnajů, atd. byla uhrazena v plné výši bez možnosti kompenzace našich nákladů. Florbalová sezóna v Přibyslavi obyčejně končí v průběhu měsíce května, ale tento rok jsme ji protáhli téměř do konce června alespoň venkovními tréninky. V našich podmínkách nebylo možno dodržet všechna opatření pro vnitřní tréninky. Vzhledem k tomu, že provoz většiny kategorií je významně závislý i na jiných zdrojích, než jsou členské příspěvky, jsme závislí na dotačních programech a významně to neovlivnily ani prostředky ušetřené za pronájem haly během jarní přestávky. I přesto jsme zvažovali možnost vrácení části příspěvků, ale poměrná část po zahrnutí všech nákladů vycházela zanedbatelně ve srovnání s vynaložením úsilím k vracení takové částky. A vzhledem k vývoji financí ve veřejné sféře nebylo jasné, jak se dále bude vyvíjet dotační politika. Z těchto důvodů jsme se rozhodli ponechat peníze v našem rozpočtu, tak abychom měli více financí na nejnutnější provoz v další sezóně.

Letní vývoj situace byl velmi pozitivní a vše dlouhou dobu nasvědčovalo téměř normálnímu průběhu sezóny. K tomu byly přizpůsobeny všechny naše plány včetně výše příspěvků, protože i ze strany celostátních svazů bylo vše plánováno v plném rozsahu. Bohužel vývoj situace se velmi rychle změnil.

Současnou přestávku využíváme k administrativním činnostem a práci na dotačních programech. K tomu, abychom mohli požádat o některé dotace, musí mít naši členové zaplaceny členské příspěvky. Z toho důvodů jsme žádali o zaplacení alespoň 50% výše příspěvků (vzhledem k rychlé změně vývoje) ty, kteří tak ještě neučinili, i když splatnost členských příspěvků byla stanovena do 30. 9. 2020. Bez těchto dotačních programů bychom buď museli výrazně omezit naši činnost, nebo značně navýšit příspěvky pro další sezónu.

Český florbal se poučil z předchozí sezóny a na jarní valné hromadě byla schválena nová florbalová legislativa, která mimo jiné umožňuje prodloužení sezóny, tj. dle délky přestávky se bude řešit přesunutí, případně zrušení turnajů. Z těchto důvodů jsme nuceni postupovat jako v případě normálního průběhu sezóny. Podle délky přestávky budeme schopni lépe predikovat vývoj sezóny. Na základě toho budeme požadovat doplatky členských příspěvků, nebo řešit vrácení poměrné části příspěvků. Ale až oficiálního rozhodnutí Českého florbalu nám poskytne možnost rozhodnout.

Na závěr bychom vám rádi poděkovali za trpělivost. O dalším vývoji situace vás budeme průběžně informovat. Novinky naleznete na našem webu, případně na našem facebooku. Pokud chcete zůstat v obraze s minimem úsilí, doporučujeme využít naši mobilní aplikaci, která vás na novinky upozorní a spoustu dalšího.

Pevně věříme, že již brzo bude možnost se vrátit do hal a bez velkého rizika si společně užít florbalu a zdravého pohybu na maximum.

 

Napsat komentář

HRAJ FLORBAL S ÚSMĚVEM